Искариотски

Искариат (Матей 10: 4, Матей 26: 14, Мар 3:19, 14: 10, Лука 6:16, Лука 22: 3, Йоан 6 : 71; John 12: 4; John 13: 2, 26; John 14: 22) - Юда, син (потомък) Симона, едно от дванадесет, бившият последния крадец (John 12: 6) в края .... който предаде Господа на първосвещениците за 30 сребърника (обичайното плащане за роб в онова време). Той бил единственият апостол от Юдея (град Кириот (Кириат) бил в южната част на областта на Юда-Нап. 15: 25), всички останали от Галилея. Псевдоним: Iskariot му е било дадено, очевидно, за да се разграничи от друг Апостол Юда (Йоан 14: 22.) (В същия псевдоним носенето на баща си (предшественик) Симон - в Йоан 6: (Лук 22 3.) 71 ;. Йоан 13:26 в оригинала е писано: "... на Юда, сина на Симон Искариотски"). ( вж. Апостолът)

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.