Искариотски

(Мат 26 :. 14, мар 14 :. 10 Onion 22 :. 3, Джон 6 :. 71, Йоан 12: 4 А други ) - така нареченото в предателството на Евангелията на Юда на мястото на неговото раждане в г. Кариот, племето на Юда. На иврит гласи: Ishkariyou , което означава : съпругът от Caryofa .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.