Книга на Исая Книга

се състои от шестдесет и шест глави и може да бъде разделен на 5 секции. Първите 12 глави съдържат, между другото, пет пророчества срещу евреите и израилтяните. Следващите глави (13 до 23) се състоят от осем предсказания за съдбата на народи на земи, които са от значение за съдбата на евреите, като: вавилонците, филистимците моавците, сирийци, и Ал. глави от 24 до 35 съдържат изображение предимно наказание трябваше да разбере евреите и враговете на Църквата Христова. Глави 36-39 разкриват, наред с други неща, събитията на съвременния пророк. И накрая, в оставащите 40 глави - 66 съдържа най-вече пророчества за появата на Месия в плът, различни събития от живота си и съдбата на царството му. Памет pr. Богът на Исая се празнува от православната църква на 8 май.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.