Исаия

Is'aiya (Йехова спасява) и) син (дете) Амос (4Tsar 19 :. 2; 4Tsar 20. 1), един от най-големите OT пророци време, които са живели и пророкуваше с царе еврейски Озия (Азария), Йотам, Ахаз и Езекия приблизително 745 г. до 695 g. преди PX . Той има двама сина (Исая 7: 3, Исая 8: 3) и очевидно е живял през цялото време в Ерусалим. Исус е наречен по чудо ( е 6), когато веднъж се молил в храма. Съдейки по 2Pairs. 32: 32 можем да заключим, че той е живял в продължение на известно време след смъртта и Езекия беше казал да има трион трион между две дъски от порядъка Манасия (Eur 11: 37.); б) (1 Летописи 3:21) е един от синовете на Анания, син на Зоровавел. в) (1 Летописи 25: 3, 15) - левит от синовете на Едутун, главата на осемнадесетия хор на певците; d) (1 х 26:25) - аналог. Зихри (в Испра 24: 21 се казва Ишшия); д) (Нед 11: 7) - аналог. Гасеной.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.