Исаия

- името на четирите лица :. а) (1 Летописи 3: 21), синът на Анания, синът на Зоровавел, от рода Давидов .. б) (1 Летописи 25: 3,15) от синовете на певеца Idifun, които са участвали в служба в храма свири на музикални инструменти. в) (1 Летописи 26:25), си