Иршешеш

(Joshua 19 :. 41) - град в племето Дан, определени за левитите. Името означава: градът на слънцето и вероятно идва от откровението на това осветление от жителите на този град в древни времена.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.