Ирфеил

Ирфеил (Изцеление на Бог) (Откровение 18: 27) - Аналогичен. Avvim.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.