Ирфеил

(Бог vrachuemy) (Joshua 18 :. 27), град в Вениаминовото племе, но непознатото.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.