Желязо

zhel'ezo - метални сечива .. труда и войната започва да се използва от човека в древността (Битие 4 :. 22). нито един от скинията или в храма, не е имало железни части (макар църквата имаше някои железни части във външната ограда, 1 Летописи 22 :. 3 ; 1 Летописи 29: 2)

The Bible Стария и Новия завет Sinoidalny превеждат Библията енциклопедия архитект Никифор 1891

-