Иремоф

Irem'of-a) (1 хром 7: 8) - аналог. Avia, d; б) (1 Хронт 8: 14) - Hierochs, b; в) (1 Chron 23: 23) - Джеримот, в; d) (Ед. 10: 26) - аналог. Obadiy, r; д) (Ez 10: 27) - аналог. Азиза.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.