Иремоф

(височина) - името на петима души :. а) (1 Летописи 7: 8) Вениаминец, от синовете на Бехер .. б) (1 Хр. 8:14) друг вениамин от синовете на Берия. в) (1 Летописи 23:23) левит, син на Муси, син на Мерарин. В глава 24 (30) той гласи: Jerimoth . г) (Езекил 10: 26) Израилтяните, от синовете на Елам. В ( 2Ezd 9 :. 27) се чете Еримот . д) (Езекил 10: 27) от израилтяните, синове Зафу . В ( 2Ezd 9 :. 28) е на стойност: Iarimof .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.