Ирад

(див осел) (Бит 4: 18) - син на Енох и Mehiaelya баща..

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.