Ира

ще (сигнал). и) (2 Сам 20: 26) - Iarityanin ( cm ), постановено Priest. под Давид; б) (2 Царе 23: 26; 1 Летописи 11: ... 28; 1 ​​Летописи 27: 9) - Син (потомък) Ikesha на Tekoa, един от основните войници, а впоследствие - шефовете на Давид; в) (2 Царе 23:38; 1 Хр. 11: 40) - Итрийският, един от главните воини на Давид.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.