Ира

(град) - името на три лица: .. а) (1 Летописи 27: 9) Екис, син на текоеца, една от основните воини на Дейвид. б) (2 Царе 20: 26) Ирландецът, който беше свещеник в Давид. в) (2 Царе 23:38) Итриан, племето на Кириат-еарим.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.