Ир-Мелах

(град на солта) (Исус Навиев 15: 62) градът е бил в пустинята Юдея, в долината на солта, на ю. Мъртво море.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.