Ир

(буден) -а) (Genesis 38: .. 3, 6, 7; 46 Gen. 12; Числа 26: 19; 1 Летописи 2: .. 3) - един от Юда, син Джеймс умря бездетен; б) (1 х 4,15) - аналог. Ила, в; в) (1 Летописи 4: 21) - един от деца (деца) Shiloh син Юда създател или главата Leahy ;. d) (1 х 7,12) - аналог. Ard; д) (Лука 3: 28) - аналог. Авиуд, с.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.