Ипсиланти (ipsilanti) Александър

Ипсиланти (Ipsilanti) Александър (1726-1807), представител на благородно семейство, гръцката fanaristov (висши длъжностни лица в Османската империя), най-големите Драгоман Ports (1774) Лорд Влахия (1774-82, 1796-97) и Молдова (1786-1788 г.). Той кодифицира законите във Влашко, насърчава възстановяването на икономическия живот.

Велик енциклопедичен речник. 2000.