Ифраим

(стойността на същата като предишната дума) (1 Летописи 3: 3) - шестият син на Давид родиха в Хеврон, от Егла жена му. В (2 Samuel 3: 5.) Вместо споменатата името като се използва име Итраам .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.