Ифоните

(то ще бъде видимо) (Числа 13: 7) - бащата на Халев, един от двата верни Съгледвачите обещали земя на Юда. Тя се нарича още кинезийски . Неговият син, Готониил, наричано още Кенезовият син (Числа 32 :. 12).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.