Ifiel

Ifiy'il-a) (Нед 11: 7) - аналогов. Gassenoy; б) (Притчи 30: 1) - както и Ukhal, това. , е син или ученик на Агур, на когото той говори думите му. Не по-малко вероятно с друго разделяне на думите на оригиналния непрекъснат текст (IFIONLIFILIUKAL) е следното: "Колко слаб съм, Боже, колко слаб съм, Боже и слаб." С това четене на целия стих след това трябва да бъде написано следното: "Думите на Agur, син на Iakeeva орални поговорки:. Как слаб съм, Боже, колко слаба съм, Боже, и немощният" Освен това думите "устни думи" са преводът на еврейската дума "маса", която може да е и името на терена, от който идва Иака: "Иакей от Маса". Тогава окончателният текст на стиха трябва да бъде: "Думите на Агур, синът на Иакес Маса: Колко слаб съм, Боже, колко слаб съм, Боже и слаб."

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.