Ивафа

I'otvaf (Числа 33: 33, Второзаконие 10: 7) е един от израилтяните в пустинята, очевидно близо до планината Ор.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.