Йота

i'ota (Matthew 5: 18) - една от малките гръцки букви..

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.