Йота

(Матей 5: 18). - името на буквата гръцки. азбука - ?, Образът на най-малката от всички букви в азбуката, в начина на нашата пунктуация, запетая или точка и запетая. За да се покаже колко важно е в Божия закон и че на съда към човека изглежда незначителен, Спасителят използва следния израз: " Истина ви казвам: Докле ще дойде при небето и земята, ни една йота, или една точка, няма да премине от закона , докато всички бъдат изпълнени. "

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.