Йозефус

Iosif'iya (Йехова умножение) (Езра 8: 10) е бащата (предшественик) на неназован главатар на поколението, който е дошъл от плен с Езра.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.