Йозефус

(Бог умножение) (Ездра 8: 10) (8 2Ezd 36.) - бащата на Селомитовите, които заедно с 160 народ. от своите събрания се завръща с Езра от плен. В ( 2Ед. 8: 36) се чете: Йосафи .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.