Йосавия

(Бог самодоволен) (1 Лет 11 :. 46) - от основните воини на Давид, синът на Elnaama.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.