Йосафи

( 2Ezd 8 :. 36) - баща Asalimofa, и един от водачите в дните на Ездра. В (Ezra 8: 10) Следи на Joseph .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.