Iorkeam

(разпространението на народа) (1 Хр. 2: 44). Според някои това е град в племето на Юда, а по-скоро един от потомците на Халев. Джером описва тази област под името на Jerhaam .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.