Йоривон

( 2Ezd 8 :. 43) - един от началника на евреите в Вавилон, в дните на Ezra. В (Езекил 8:16) се чете: Ярив .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.