Йорив

( 2Ezd 9 :. 19) - един от свещениците в Ezra. В (Езекил 10: 18) стои: Ярив .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.