Йора

I'ora (Ezra. 2: 18) - аналог. Adonica един синове (потомци) Халев създател или главата Befgadera (в 1 Летописи 2: 51 Haref име в Ней 7: 24; Ней 10: 19 - Kharif ...).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.