Йора

(началото на дъжд) (Ездра 2: 18) -.. Един от Израел, чиито предци са се върна с Zarovavelem от Вавилон до Ерусалим. В книгата . Nehemiah (Nehemiah 7: 24.), Името му се чете Kharif - и в ( 2Ezd 5: 16.) Arsifurif .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.