Иона

(в синьо) - името на следните лица: а) ( 2Ezd 9: 23), един от левитите, женен за inoplemennitsah .. В (Ez 10: 23) стои: Eliezer . б) (Йоан 1: 42, Матей 16: 17) баща ап. Петър, който се нарича Симон, син на Йоан.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.