Йоханан

Iohan'an (Йехова е милостив) -а) (4Tsar 25: 23.) - см. Ioanan, b; б) (1 Chron 3: 24) - аналог. Аккув, ах; в) (1 хром 12: 4) - аналог. Beraha; d) (1 х 12: 12) - аналог. Afay; . D) (2 Лет 17: 15) - един от дните на хиляди Йосафат (очевидно, е наречен в Iogohanan 2Ch 23: 1). д) (Ед. 8: 12) - аналог. Eved, b; .. G) (Ездра 10: 6) - син (потомък) Eliyashiva, в чиято къща ( евентуално , в църквата) пенсиониран Езра; h) (Ez 10: 28) - аналог. Показване; i) (6:18) е син на Товия; k) (Нед. 12: 13) - аналога. Адна, в; л) (Нех 12: 22, 23) - Джонатан, т; м) (Нех 12: 42) - аналоговия. Езер и т.н.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.