Йо

I'oha и) (1 Летописи 8: .. 16) - > аналогов. Арад, Ь; б) (1 Лет 11: .. 45) - най-син (потомък) на Симрия, една от основните воини на Дейвид (в 2 Сам 23 не се споменава). Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.