Йо

(Господ дава живот) - името на двама души :. А) (1 Летописи 8: 13, 16) Вениаминец, от синовете на Берия , б) (1 Лет 11 :. 45), син на Симрия, Fitsiyanin, една от основните воини на Дейвид.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.