Джоглия

I'ogliya (определеното за справка) (Numbers 34 :. 22) - баща ( предшественик) Букиа.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.