Йозез

(помощ на Йехова, и Господ помощта) (1 Летописи 12: 6) - Корейът, който се присъедини към Дейвид в Сиклаг.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.