Йод

( 2Ед. 5:56) - един от левитите в Езра. В (Ez 3: 9) стои: Юда .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.