Йоандан

(Господ е милостив, добро) - името на следните лица: а) (1 Летописи 6 :. 9) един от първосвещениците, правнук на Садок. Баща му Азария споменати сред управниците на лица, за първи път от царуването си, и сина си и Азария - сред свещениците в храма на Соломон (1 Летописи 6: 10). б) (Jeremiah 40: 7. 9 и и др ), син на Кария, от командващите юдовите, в дните на Годолия .. Според убийството на Годолия Исмаил, е упражнявал тази последна и освободи пленниците, те заловени. В (4Tsar 25: 23.) Той се нарича: Ионановият .

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.