Вътрешна порта

вътрешния крадец (Езекиил 8: 3,14 ) - една от портите на първия храм ( вж. ).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.