Мастило, мастило

(Еремия 36: 18, Езекиил 9: 2). При всички положения мастилото в древността е било направено от вода и въглища, превърнато в прах или от прах от изгоряла черна слонова кост с добавяне на част от смолата. Римляните използват за писане на черна и лилава течност, получена за тази цел от специален вид риба. Обикновеното мастило, използвано понастоящем във всички европейски страни и известно от няколко столетия, се приготвя предимно от маслени бои, витрили и смоли. Древното мастило, което не съвсем скоро изчезна като реално, бяха по-скоро китайски. Писателите и писателите като цяло носели коланите си със страни, тъй като все още съществува в източните страни, писмени инструменти.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.