Стерилитет

bespl'odie - най-големият срам за една жена на изток в древността (Изход 23: 26), което е нормално няма работа извън дома не е участвал, портата доведе начин на живот и е била предназначена да роди сама. възпитание на деца ( NRC 1 Тимотей 2: .. 15).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.