Напразно

всички (Притчи 30: 9) - напразно, без да е необходимо.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.