Името

Imen'ey (1Ti 1: 20; 2 Tim 2: 17) - и един от еретици ренегат (очевидно гностици) отхвърля възкресението на тялото и унищожава вярата в друга (<.. Св. Деяния 17: 32-33). Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.