Името

споменатото име ап. Павел заедно с Александър в 1 Тимотей (1 Тимотей 1: 20) и в 2 последно. (2 Тимотей 2:17), заедно с Филитус - е един от еретиците на апостолската епоха. Той отрече, наред с други неща, учението за възкресението на мъртвите, което за много езичници тогава беше препънало (Деяния 17:32). Апостолът го нарича непосредствено апостол и богохултел и казва, че неговите мисли и последователите му, като рака, разпространяват и заразяват вярващите и следователно са намерили за необходимо да ги изключат от обществото на вярващите и да предадат Сатана.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.