Имра

(устойчивост) (1 Летописи 7: 36.) - Един от синове Tsofaha потомък Asher.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.