Имна

"Емна и) (Genesis 46: 17; 26 номера: 44; 1 Летописи 7: 30) - аналогов ..... Берия, Ь; б) (1 хром 7: 35) - аналог. Амал; в) (2 Летописи 31:14) е бащата (предшественик) на Корей.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.