Невъзможност

neprel'ozhnost (2 Сам 7: 28. ; Rom 11: 29; Eur 6: 17, 18) - неизменност, без да се провалят, твърдост ...

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.