Безсмъртие

bessm'ertie (Римляни 2: 7; 1 Кор 15: 53; 1 Тимотей 6: ... 16) - Не е смъртта, вечния живот , Само Бог има безсмъртие. Бог е създал безсмъртните ангели, и даде на човека безсмъртна душа (Еклисиаст 12: 7).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.